Reklamačný formulár

[trx_title type=”2″ uppercase=””]Reklamačný formulár[/trx_title]

  Meno a priezvisko*:

  Bydlisko*:

  Telefónne číslo*:

  Váš email*:

  Adresa, kam bol tovar dodaný*:

  Adresa, na ktorú mal byť vymenený tovar dodaný*:

  Číslo elektronickej objednávky*:

  Dátum vystavenia elektronickej objednávky*:

  Dátum prevziatia objednávky spotrebiteľom*:

  Názov a číslo bankového účtu spotrebiteľa*:

  Názov a kód banky, v ktorej je účet vedený*:

  Popis vady tovaru*: